Salemstaden

Under femårsperioden 1966–1971 byggdes Salemstaden på det så kallade Söderbyområdet i Salems kommun. Det blev en utpräglad låghusstad, 60 procent av runt 3 500 bostäder fanns i enfamiljshus – villor och radhus. Byggherre var Bostadsbolaget Salem-Stockholm genom AB Svenska Bostäder.

Generalentreprenör för småhusen var Byggnadsfirman Anders Diös. Husen såldes genom Stiftelsen Ekkronan, med undantag för 400 radhus avsedda för uthyrning. Bostadssparare i Stockholms sparbank hade förtur. Husen kostade från 117 000 kronor till 140 000 kronor (då med helt utgrävd källare). De första familjerna flyttade in den 1 december 1966.

Här byggdes också 1 400 lägenheter i flerfamiljshus, med första inflyttning 1967.

På Söderby Gärde i Salem byggde Svenska Bostäder också lägenheter som blev inflyttningsklara 1990–1992. Området hade varierad arkitektur med många grönområden och lekplatser. Av lägenheterna var 68 hyresradhus.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1960-talet.
  • under 1960-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.