Ny hyra för 2021 dröjer

8 december 2020 11:00

Hyresförhandlingen för 2021 mellan bostadsbolagen i Stockholm stad och Hyresgästföreningen har inte kommit i mål. Därför går årets förhandling till medling i Hyresmarknadskommittén. Det betyder att vi ännu inte har något besked om din nya hyra och från vilket datum den kommer att gälla.

Den årliga hyresutvecklingen förhandlas mellan bostadsbolagen i Stockholm stad och lokala förhandlingsdelegationer från Hyresgästföreningen region Stockholm. Årets hyresförhandling för hyrorna 2021 har avbrutits och istället går parterna till medling hos Hyresmarknadskommittén.

– Det är bra att vi har en förhandlingsordning med en extern part som kan medla och vi inväntar nu resultatet av medlingen. Vår förhoppning är att vi så snart som möjligt kan informera om hur hyresutvecklingen kommer att se ut, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

Hyresmarknadskommittén består av representanter från Hyresgästföreningen centralt och branschorganisationen Sverige Allmännytta. Kommitténs uppgift är att medla när parterna inte själva kommer överens i en hyresförhandling lokalt.

I år gjorde Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem ett gemensamt yrkande om en hyreshöjning på 2,8 procent. Vilken hyreshöjning det faktiskt blir för 2021 blir står klart senare i vår när Hyresmarknadskommittén genomfört sin medling.