Hyra

Du betalar hyra varje månad. Hur hög hyran ska vara bestäms i förhandlingar mellan Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen.

Hyran påverkas framför allt av kostnadsutvecklingen för värme och el, räntekostnader samt underhållskostnaden för din fastighet och lägenhet.

Vi rekommenderar e-faktura för automatisk betalning av hyran. Du ansöker om e-faktura via din internetbank.

Vad ingår i hyran?

I hyran ingår rätten att nyttja din lägenhet och de gemensamma utrymmen som tillhör fastigheten, till exempel tvättstuga och barnvagnsrum. I hyran ingår även reparationer av fel som beror på ålder och normalt slitage i lägenheten. 

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst ansvarar du för att vårda och sköta om din lägenhet. Det betyder att du vid behov ska tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta lampor och säkringar, byta filter till köksfläkten med mer.

Det här ingår i hyran

 • Rensa stopp i avloppssystem. 
 • Felsöka och reparera elanläggning (säkringar och glödlampor byter du själv).
 • Justera och täta fönster och dörrar.
 • Reparera förråd.
 • Reparera övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten (om felet inte beror på överslitage eller skadegörelse).
 • Reparera kylskåp och frysar.
 • Justera, reparera och byta lås och låsdetaljer.
 • Reparera spisar.
 • Minst 20 graders värme i lägenheten under dagen. Inomhustemperaturen får inte understiga 18 grader under en längre period.

Det här kostar extra

 • Rensa golvbrunn i badrum.
 • Skaffa inredning till kylskåp som inte är nödvändig för funktionen, till exempel ny grönsakslåda.
 • Läsa av elmätaren.
 • Reparera hål på kylslingor i kyl och frys.
 • Byta filterhållare till fläkten.
 • Byta glasruta som är krossad från insidan.
 • Nya nycklar och låsbrickor.
 • Reparera skadegörelse, även oavsiktlig.
 • Forsla bort sopor.
 • Byta spräckta spisplattor.
 • Utryckning med Störningsjouren vid upprepade störningar.
 • Göra felanmälan om för låg temperatur fler än tre gånger under kort tid, trots att temperaturen är över 20 grader.
 • Om du vid upprepade tillfällen inte är hemma på avtalad tid för möte med din bovärd eller annan representant från Svenska Bostäder.

Frågor och svar

Tyck till om sidan