Norsborg

I Norsborg byggde Svenska Bostäder 40 stycken 8 våningar höga elementhus med 48 lägenheter i varje, sammanlagt 1 920 lägenheter. Hyresgästerna flyttade in mellan 1971 och 1974. Området skulle vara helt bilfritt.

Området Norsborg hängde nära samman med Hallunda. Tillsammans bildade de båda stadsdelarna fem storkvarter med 16 hus i varje. Gränsen mellan Norsborg och Hallunda gick mitt i ett sådant storkvarter. De 16 husen var parvis grupperade kring en stor gård som innehöll barnstuga, närservicebyggnad, kvarterslekplats, bollplan, med mera. Mellan varje huspar fanns en mindre gård med en lekplats för de något mindre barnen. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1970-talet.
  • under 1970-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.