Kista studentbostäder

I början av 2000-talet rådde extrem brist på studentbostäder i Stockholm. Tiotusentals studenter köade för de runt 8 000 bostäder som fanns. Enligt Stockholms Studenters Centralorganisation behövde det byggas minst 3 000 nya lägenheter. Problemet var att det måste byggas billigt så att studenterna hade råd att bo. Stockholms stad, Svenska Bostäders ägare, gav nu bolaget ett nytt uppdrag: att bygga 400–500 studentbostäder per år.

I Kista hade Kungliga Tekniska Högskolan sedan början av 1990-talet bedrivit utbildning inom tre institutioner – teleinformatik, elektronik och datasystemvetenskap – och nu hade antalet studenter växt till nästan 7 000. Det blev också här som Svenska Bostäder började sin nya satsning.

En första snabb åtgärd blev att uppföra 150 lägenheter i provisoriska paviljonger på Kista idrottsplats, som skulle stå klara lagom till höstterminen 2001. Paviljongerna i Kista – enkla, målade trähus i två våningar – bestod av färdiga element som lyftes på plats. Lägenheterna var på 25 kvadratmeter, och kostade 3 500 kronor per månad. Dessa tillfälliga bostäder monterades senare ned för att ge plats åt annan bebyggelse.

Sedan tidigare hade Svenska Bostäder också en markanvisning vid kvarteret Gedser i Kista. Detaljplanen ändrades nu så att det blev möjligt att bygga studentbostäder på tomten. I mitten av januari 2003 flyttade de första studenterna in i de 128 lägenheterna. De flesta var på 25 kvadratmeter, med en hyra på runt 3 500 kronor i månaden.

För att hålla nere byggkostnaderna användes en teknik med prefabricerade element. Det innebar att lägenheterna var helt klara – med toalettstolar, golv och tapeter – när de lämnade fabriken i Piteå, Lindbäcks Bygg.

Projektet i Kista var inte Svenska Bostäders första erfarenhet av studentbostäder. Redan 1964 fick bolaget i uppdrag av Stiftelsen Stockholms studentbostäder att projektera och byggleda uppbyggnaden av Stora Lappkärrsberget vid Stockholms universitet. 

Beröm av studenterna

Det var inte bara i Kista som Svenska Bostäder byggde studentbostäder. Under de första åren på 2000-talet byggde företaget lägenheter i bland annat Konradsberg invid Lärarhögskolan, Gärdet, Hammarby Sjöstad, Husby, Roslagstull, Liljeholmen och vid Södersjukhuset. Fram till 2007 hade Svenska Bostäder byggt över 1 500 studentbostäder. År 2003 utsågs Svenska Bostäder till Stockholms studentvän av SSCO, med följande motivering: ”Svenska Bostäder har skött sin satsning på studentbostäder på ett ytterst föredömligt sätt, med nära kontakter med SSCO och andra studentföreträdare. De bostadslösningar som har gjorts är bra och väl anpassade för studentboende. SB har en god förståelse för studenters ekonomiska och sociala situation.”

Det största projektet av dem alla var ombyggnaden av Skatteskrapan till studentbostäder. Här byggdes nästan 500 lägenheter med inflyttning till höstterminen 2007. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 2000-talet.
  • under 2000-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.