Skötsel och underhåll

I ditt hyresavtal står det vem som ansvarar för skötsel och underhåll – hyresgästen eller hyresvärden. Det är alltid avtalet som gäller.

Läs noga vad som står under rubriken Allmänna bestämmelser i ditt hyresavtal. Där står vad du som hyresgäst ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för.

Hyresvärdens ansvar:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer, som vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Hyresgästens ansvar:

  • Lokalens inre underhåll av golv, väggar och tak.
  • Underhåll och byte av kylskåp och spis.
  • Övriga installationer eller utrustning som du själv installerat.
  • Fackmässigt utförd målning och tapetsering. Du kan själv måla och tapetsera, men du ansvarar för att göra det fackmässigt.

Kontakta alltid oss innan du ändrar något i din lokal.