Upphandling

Vi är Sveriges största fastighetsägare och genomför ett stort antal upphandlingar varje år.

Till våra aktuella upphandlingar

Regler

Svenska Bostäder är en upphandlande enhet. Det innebär att vi följer lagen om offentlig upphandling för inköp och upphandling. Lagen bygger på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling. Några av de grundläggande principer som ska uppfyllas vid offentlig upphandling är

  • likabehandling
  • transparens
  • proportionella krav.

Läs mer om tider och former för de olika upphandlingssätten hos Konkurrensverket.

Krav på anbudsgivare

Svenska Bostäders leverantörer och entreprenörer ska vara föredömen i arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete. De måste ha en miljöpolicy. Anbudsgivaren ska normalt ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag som vi upphandlar. Anbudsgivarens ekonomi ska också vara i ordning. Vi förkastar alla anbud där anbudsgivaren inte betalat sociala avgifter och skatter.

Lämna anbud

Anbuden ska lämnas elektroniskt, om vi inte kommer överens om något annat. Svenska Bostäder använder sig av Visma Opics upphandlingsverktyg Tendsign. För att vi ska kunna pröva anbudet måste alla begärda handlingar vara bifogade. Anbud måste lämnas senast den angivna tiden.

Så här går det till

Normalt prövas först om anbudsgivaren uppfyller ställda krav. Därefter värderas anbuden med utgångspunkt från de kriterier som framgår av förfrågningsunderlaget – antingen lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Efter anbudsprövning skickas ett beslut om tilldelning till anbudsgivaren. Innan kontraktet undertecknas har anbudsgivaren tio dagar på sig att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Tyck till om sidan