Vad ingår i hyran?

Här svarar vi på vanliga frågor om vad hyran du betalar in varje månad går till.

Gul fasadbild med fläderblom i förgrunden.

Vad ingår i hyran?

Hyran består av flera olika delar och du som hyresgäst har rätt till flera olika saker. Utgångspunkten är att det ska vara lika hyra för likvärdiga bostäder. Hyran sätts efter bruksvärdessystemet och det som påverkar bruksvärdet är bland annat: storlek, modernitetsgrad, planlösning, husets allmänna läge och närhet till kommunikation.

Hur bestäms hyran?

Hyran bestäms i förhandlingar mellan hyresvärd (Svenska Bostäder) och Hyresgästföreningen. I vårt förhandlingsarbete arbetar vi utifrån hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Hyran sätts utifrån det som kallas bruksvärde. Om parterna inte kan komma överens kan förhandlingen avgöras i hyresnämnden eller Hyresmarknadskommittén.

Varför höjs hyran?

Hyran kan höjas av olika skäl. Hyran kan höjas i samband med att en renovering gjorts i lägenheten, eller för att hyresvärden gjort en åtgärd som förbättrar fastigheten och/eller utomhusmiljön för alla hyresgäster.

Hyran kan även justeras i samband med den årliga hyresförhandlingen. Det kan handla om höjda kostnader såsom skatter och avgifter för exempelvis el, värme, vatten och avfallshantering. Precis som allt annat i svensk ekonomi så stiger priser på varor och tjänster.

Varför höjs hyran efter ett stambyte?

Vid en renovering av kök eller badrum höjs standarden i lägenheten och det är därför vanligt med en hyreshöjning efter stambyte och standardförbättringar. Själva stambytet höjer inte hyran eftersom det räknas som underhåll. Men stambytet är ett omfattande ingrepp i lägenheten, vilket gör att man gör standardförbättringar i samband med stambytet.

Vad används hyran till?

Den största delen av din hyra går till drift, förvaltning, reparationer och underhåll av fastigheten samt kundservice. Hyran är hyresvärdens enda inkomst och det överskott (vinst) som genereras går tillbaka till förvaltningen och utveckling av fastigheterna och bolagets hyresgästservice.