Tillgänglighetsredogörelse

Svenska Bostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Svenska Bostäder Mina Sidor uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

 • Användning utan synförmåga
 • Användning med nedsatt synförmåga
 • Användning med nedsatt färgseende
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Användning med nedsatt rörlighet
 • Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Svenska Bostäder Mina Sidor som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss info@svenskabostader.se.

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss info@svenskabostader.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Logotypen som är en klickbar bild har en alternativtext som inte är korrekt. Det finns exempel på bilder och klickbara bilder som saknar alternativtext (alt attribut).

 • Det finns sidor där rubriksättningen inte är korrekt. Det finns formulärfält som inte är korrekt uppmärkta och inte grupperade på ett korrekt sätt.

 • Det finns några element som inte går att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet.

 • Det finns en timeout som är kortare än 20 timmar som gör att en användare automatiskt loggas ut utan att det finns någon information om detta.

 • Det finns en markering anpassad för hjälpmedel som omgärdar två länkar i sidhuvudet som signalerar att detta är ett navigeringsområde/meny. Det finns en markering anpassad för hjälpmedel som omgärdar länkstigen och som signalerar att det är ett navigeringsområde/meny. Det finns en markering anpassad för hjälpmedel för huvudinnehållet som saknar benämning. Det finns en knapp för sökfunktionen som saknar en markering anpassad för hjälpmedel som informerar om att detta är sökfunktionen. Det finns på vissa sidor markeringar anpassade för hjälpmedel som signalerar sidhuvud och sidfot fast så inte är fallet. Det finns markeringar anpassade för hjälpmedel av samma sort (section, article) som är nästlade.

 • Det finns någon sida med en titel som inte är korrekt i den mening att den inte är konsekvent med sidans huvudrubrik.

 • När mobilversionen används på en mobil enhet eller en desktopdator så finns det länkar som när de aktiveras fäller ut ett område med länkar, dessa länkar går inte att nå eller aktivera med en sveprörelse eller tangentbord. Det går att nå den bakomliggande sidan fastän att mobilmenyn inte aktivt har stängts. Det finns något exempel på modalfönster där det går att nå den bakomliggande sidan utan att modalfönstret aktivt har stängts.

 • Det finns länkar med länktexter som gör det svårt att förstå dess syfte. Det finns länkar som har länktexter som är identiska med titeltexter vilket kan skapa problem för hjälpmedel. Det finns så kallade puffar som innehåller för mycket information för att de skall kunna fungera effektivt med hjälpmedel. Det finns klickbara element som helt saknar information anpassad för hjälpmedel om dess funktion.

 • Det finns en länk "English" i sidhuvudet som saknar språkmarkering.

 • Det finns exempel på radioknapps liknade element som när de förändras flyttar tangentbordsfokus från elementet helt.

 • Det finns exempel på felhantering som inte fungerar på ett effektivt sätt tillsammans med hjälpmedel som skärmläsare i den meningen att felmeddelandena inte uppfattas och förmedlas av hjälpmedlet automatiskt och direkt.

 • Det finns sidor som inte validerar med avseende på HTML eller CSS.

 • Det finns exempel på dynamiska användargränssnitt som saknar eller som har otillräcklig information anpassad för hjälpmedel, som utfällbara områden, aktiva länkar i menyer.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Logotypen som är en klickbar bild har en alternativtext som inte är korrekt. Det finns exempel på bilder och klickbara bilder som saknar alternativtext (alt attribut).

 • Det finns något formulärfält där indata är vanligt förekommande som namn, adress, e-postadress, telefonnummer där användaren inte får någon automatisk hjälp att fylla i formulärfältet.

 • Det finns länkar som saknar en markering att de är just länkar som inte är färg.

 • Det finns exempel på texter och länktexter som inte har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund.

 • Det finns några element som inte går att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet.

 • Det finns en timeout som är kortare än 20 timmar som gör att en användare automatiskt loggas ut utan att det finns någon information om detta.

 • Det finns en markering anpassad för hjälpmedel som omgärdar två länkar i sidhuvudet som signalerar att detta är ett navigeringsområde/meny. Det finns en markering anpassad för hjälpmedel som omgärdar länkstigen och som signalerar att det är ett navigeringsområde/meny. Det finns en markering anpassad för hjälpmedel för huvudinnehållet som saknar benämning. Det finns en knapp för sökfunktionen som saknar en markering anpassad för hjälpmedel som informerar om att detta är sökfunktionen. Det finns på vissa sidor markeringar anpassade för hjälpmedel som signalerar sidhuvud och sidfot fast så inte är fallet. Det finns markeringar anpassade för hjälpmedel av samma sort (section, article) som är nästlade.

 • Det finns någon sida med en titel som inte är korrekt i den mening att den inte är konsekvent med sidans huvudrubrik.

 • När mobilversionen används på en mobil enhet eller en desktopdator så finns det länkar som när de aktiveras fäller ut ett område med länkar, dessa länkar går inte att nå eller aktivera med en sveprörelse eller tangentbord. Det går att nå den bakomliggande sidan fastän att mobilmenyn inte aktivt har stängts. Det finns något exempel på modalfönster där det går att nå den bakomliggande sidan utan att modalfönstret aktivt har stängts.

 • Det finns länkar med länktexter som gör det svårt att förstå dess syfte. Det finns länkar som har länktexter som är identiska med titeltexter vilket kan skapa problem för hjälpmedel. Det finns så kallade puffar som innehåller för mycket information för att de skall kunna fungera effektivt med hjälpmedel. Det finns klickbara element som helt saknar information anpassad för hjälpmedel om dess funktion.

 • Det finns exempel på länkar som saknar en tydlig markering för både muspekarfokus och tangentbordsfokus.

 • Det finns exempel på radioknapps liknade element som när de förändras flyttar tangentbordsfokus från elementet helt.

 • Det finns exempel på felhantering som inte fungerar på ett effektivt sätt tillsammans med hjälpmedel som skärmläsare i den meningen att felmeddelandena inte uppfattas och förmedlas av hjälpmedlet automatiskt och direkt.

 • Det finns exempel på dynamiska användargränssnitt som saknar eller som har otillräcklig information anpassad för hjälpmedel, som utfällbara områden, aktiva länkar i menyer.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns länkar som saknar en markering att de är just länkar som inte är färg.

 • Det finns exempel på texter och länktexter som inte har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns några element som inte går att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet.

 • Det finns exempel på länkar som saknar en tydlig markering för både muspekarfokus och tangentbordsfokus.

 • Det finns exempel på knappar med identisk text på samma sida men som är kopplade till olika funktioner vilket gör det svårt för användare som kontrollerar en webbplats med röstkommandon.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det finns exempel på knappar med identisk text på samma sida men som är kopplade till olika funktioner vilket gör det svårt för användare som kontrollerar en webbplats med röstkommandon.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns en timeout som är kortare än 20 timmar som gör att en användare automatiskt loggas ut utan att det finns någon information om detta.

Hur har vi testat webbplatsen?

ETU AB har gjort en oberoende granskning av Svenska Bostäder Mina Sidor.

Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 september 2020.