Är du vår nya nybyggnadschef?

9 februari 2022 11:05

Vi söker dig som vill lyfta vår nyproduktion till nya höjder för att möta kraven på större variation och bättre boendeerbjudanden för stockholmarna.

På Svenska Bostäder ska våra arbetssätt bidra till minskad klimatpåverkan, resurseffektiva materialflöden och sund inomhusmiljö. Tillsammans med dig i rollen som nybyggnadschef utvecklar och bygger vi våra bostäder med människan i centrum - och håller samtidigt en hög ambitionsnivå avseende miljö- och klimatarbetet.

Välkommen med din ansökan!