Besked om hyrorna dröjer

30 januari 2024 13:00

Hyrorna för 2024 är fortfarande inte klara. Frågan ligger nu i Hyresmarknadskommittén (HMK) eftersom parterna inte kunnat komma överens i de lokala förhandlingarna.

Flygbild över snötäckt kvarter i Skärholmen.

- Årets förhandlingar har varit svåra på grund av stora kostnadsökningar som drabbar både hushåll och oss bolag. Frågan ligger därför hos HMK för beslut. Vi hoppas att beskedet inte drar ut för länge på tiden så att våra hyresgäster snart vet vad hyrorna för 2024 landar på, säger Stefan Sandberg, VD på Svenska Bostäder.

Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsbolagen i Stockholm inledde årets förhandlingar i slutet av september. I december stod parterna fortfarande långt ifrån varandra och därför hänsköts ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) som är parternas gemensamma tvistelösningsorgan. Beslut väntas under februari månad.

Fakta

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder äger och förvaltar totalt 77 000 hyresrätter i Stockholm för över 160 000 stockholmare. Hyresförhandlingar sker mellan de tre bostadsbolagen och Hyresgästföreningen Region Stockholm varje år med start i slutet av september. Målet är att parterna ska komma överens före årsskiftet med en hyresreglering från den 1 januari kommande år. Om de lokala parterna inte kommer överens kan frågan hänskjutas till Hyresmarknadskommittén för beslut. Det skedde inför årets hyresreglering och dessförinnan 2023, 2020 och 2017.