Poolbilar som laddas med el och dina idéer

Istället för att Svenska Bostäders medarbetare kör omkring i egna bilar när de ska till byggarbetsplatser och kundmöten uppmuntrar vi alla att använda kollektivtrafik eller poolbilar.

Under 2023 fick alla medarbetare här på Svenska Bostäder svara på frågan om hur vi skulle kunna resa mer miljövänligt i tjänsten. Tillgång till en egen bilpool var ett av önskemålen. Så från och med 2 april 2024 finns det åtta nya poolbilar. Bilarna kan bokas av alla medarbetare.


De här elbilarna har fått ett hemokratiskt utseende. Bland annat kan hyresgäster som bor lite högre upp, se oss säga Hej! på biltaket.


Det här är ett exempel på hur vi använder din röst för att utveckla Stockholm mot att bli mer hållbart. Vi kallar det hemokrati.