Besked om hyrorna dröjer

16 januari 2023 15:28

Hyrorna för 2023 är fortfarande inte klara. Förhandlingarna fortsätter sedan Hyresmarknadskommittén beslutat att parterna ska fortsätta förhandla lokalt.

- Det tuffa ekonomiska läget gör årets förhandlingar extra svåra. Vi hoppas att vi nu tillsammans med Hyresmarknadskommittén kan komma överens inom kort, så att besked inte drar ut på tiden för våra hyresgäster, säger Stefan Sandberg, VD för Svenska Bostäder.

Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsbolagen i Stockholm har svårt att komma överens om den årliga hyreshöjningen för 2023. I november hänsköts därför beslutet till Hyresmarknadskommittén (HMK) som parternas gemensamma tvistelösningsorgan.

Den 12 januari kom Hyresmarknadskommittén med ett beslut som innebär att frågan återförs till de lokala parterna i samråd med ledamöter från Hyresmarknadskommittén.

Fakta

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska bostäder äger och förvaltar totalt 77 000 hyresrätter i Stockholm för över 160 000 stockholmare. Hyresförhandlingar sker mellan de tre bostadsbolagen och Hyresgästföreningen Region Stockholm varje år med start i slutet av september. Målet är att parterna ska komma överens före årsskiftet med en hyresreglering från den 1 januari kommande år. Om de lokala parterna inte kommer överens kan frågan hänskjutas till Hyresmarknadskommittén för beslut. Det skedde inför årets hyresreglering och dessförinnan 2020 och 2017.