Bovärden blev ett team

29 september 2023 13:35

Strax innan sommaren ändrade vi vår förvaltningsorganisation för att bättre kunna möta era behov. Nu är det ett helt områdesteam som tillsammans tar hand om ditt boende.

Två kundvärdar pratar med varandra.

Tidigare mötte du oftast din bovärd. Nu är det arbetet uppdelat på tre roller som har olika specialistområden: kundvärd, fastighetsreparatör och besiktningsansvarig. Beroende på vad du behöver hjälp med så delar de tre rollerna på bovärdens tidigare roll.

Områdesteamet som förvaltar våra fastigheter och gårdar består också av områdeschef, servicevärdar och förvaltningskoordinator. Till sin hjälp har de trädgårdssamordnare, fastighetsingenjörer och samordnare för social hållbarhet.

Genom att renodla rollerna hoppas vi kunna höja servicen för dig som hyresgäst. För att få hjälp från oss kontaktar du enkelt Kundcenter dygnet runt via Mina Sidor eller via telefon 08-508 370 00.