Järva

År 1961 inleddes förhandlingar för att fem kommuner skulle få köpa 5500 hektar av det militära övningsfältet på Järva från staten. Det dröjde dock till slutet av 60-talet innan byggandet tog sin början. När det väl drog igång tog det formen av vad kom att bli kallat för miljonprogrammet.

Järva skulle bli det stora utbyggnadsprojektet under miljonprogrammet. Stockholms stad köpte marken på det så kallade Järvafältet av försvaret 1966, efter segdragna förhandlingar. Året dessförinnan hade redan en generalplan för området antagits av stadsfullmäktige. Planen utformades av bland annat arkitekten Igor Dergelin vid Stockholms stadsbyggnadskontor. Dergelins planer kom att ligga till grund för flera miljonprogramsområden framöver.

Samma år som generalplanen klubbades satte bostadsbyggandet igång – den 2 november 1966 togs det första spadtaget. Här på Södra Järvafältet skulle det på fem år byggas ett helt nytt samhälle med plats för över 30 000 invånare. Så snabbt hade det aldrig byggts tidigare. 11 år senare stod även Kista Centrum klart och invigdes ståtligt av kungaparet. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1960-talet.
  • under 1960-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.