Hyresförhandlingar för 2023 är igång

27 oktober 2022 08:00

Bostadsbolagen i Stockholm stad – Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder, har nu inlett den årliga förhandlingen om nästa års hyra tillsammans med Hyresgästföreningen region Stockholm.

Utifrån den nya modell för årliga hyresförhandlingar som Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta och Hyresgästföreningen kom överens om i våras har bostadsbolagen lämnat ett första yrkande. När förhandlingarna är klara vet vi vad den nya hyresnivån blir för 2023.

Årets yrkande ligger högre än tidigare år beroende på det tuffa ekonomiska läget. Kostnaderna för räntor går upp och bostadsbolagen får även höjda priser för energi, vatten, avfall och värme.

Hyror är bostadsbolagens enda intäkt. Pengarna stannar i bolagen och används till att underhålla befintliga hus och gårdar, att göra trygghetsåtgärder samt att bygga nya bostäder. Detta är en viktig del i de allmännyttiga bostadsbolagens uppdrag som handlar om att bygga och förvalta prisvärda hyresrätter och bidra till ökad trygghet i Stockholm och en nödvändig klimatomställning.

När förhandlingen gällande den nya hyresnivån är klar, kommer du som är hyresgäst att få information om vad din hyra blir för 2023.