Ungdomsbostad

Är du mellan 18 och 25 år kan du hyra en ungdomsbostad.

Ungdomsbostäderna är till för att unga lättare ska komma in på bostadsmarknaden. Villkoren för bostäderna skiljer sig åt och det framgår alltid i annonsen samt på kontraktet vad som gäller för aktuell bostad. Vi har även våra Snabba hus, som är en typ av ungdomsbostad.

Alla våra lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen. Tackar du ja till en ungdomslägenhet nollställs automatiskt din kötid hos Bostadsförmedlingen. Bor du i en av våra 231 ungdomslägenheter på Crafoords väg får du inte byta eller överlåta lägenheten till någon över 26 år.

Snabba hus

I Västberga finns 280 lägenheter för unga vuxna mellan 18 och 30 år. Hyrestiden är begränsad till fyra år. Som boende i våra Snabba hus saknar du besittningsskydd till lägenheten och får inte byta eller överlåta lägenheten till någon annan. Däremot behåller du din kötid hos Bostadsförmedlingen.

Vi bygger även Snabba hus i Råcksta och Norra Ängby.

Frågor och svar

KATEGORIER: Ungdomsbostad Boendeform

KATEGORIER: Ungdomsbostad Boendeform