Familjelägenheter

Familjelägenheter är en del av vår satsning för att hjälpa familjer som bor trångt och behöver byta till en större lägenhet. Familjelägenheter kan sökas av dig som har hemmavarande barn och som har ett förstahandskontrakt hos Svenska Bostäder, Familjebostäder eller Stockholmshem.

Vi välkomnar stora familjer och använder oss av en ålderstrappa för barnen för att säkerställa att ni har tillräckligt med plats när lägenheterna fördelas. I bildspelet ovan har vi tagit fram en tabell där vi räknar på att föräldrarna liksom barn under 12 år kan dela på ett rum. Barn över 12 år anses däremot behöva sitt eget sovrum. 

Hur söker jag en familjelägenhet?

Alla familjelägenheter förmedlas via den interna byteskön hos Bostadsförmedlingen. De ansvarar för att genomföra kontroller av den bostadssökande.

Den interna byteskön är till för de som idag har ett hyreskontrakt hos något av Stockholms stads kommunala bostadsbolag. Din boendetid på nuvarande adress motsvarar din kötid. Det spelar ingen roll när du aktiverar din kötid i internkön. Det är alltid boendetiden i ditt nuvarande hyresavtal som räknas.

Aktivera din kötid

Beställ ett familjebevis

Blir du erbjuden en familjelägenhet behöver du inkomma med familjebevis som du gratis ansöker om via Skatteverket. Familjebevis används för att kunna kontrollera hushållets storlek och skickas hem via post till din folkbokföringsadress. Beställ det därför i god tid om du är intresserad av den här boendeformen. Tänk på att alla i hushållet som är över 18 år ska inkomma med familjebevis. Det gäller även medboende och barn som är 18 år eller äldre.

Beställ hos Skatteverket

Varför jobbar vi med detta?

Svenska Bostäder har ett särskilt ansvar att bidra till stadens bostadsförsörjning som allmännyttigt bolag. Det innebär att vi ska bidra till att skapa en socialt och ekologiskt hållbar stad som alla människor har råd att bo och leva i.

Trångboddhet är en särskild utmaning i Stockholm. Vi, som en del av Stockholms stad, behöver därför hitta nya lösningar för hur fler stora bostäder ska komma trångbodda hushållen till del. Det kan vi göra genom att bland annat möjliggöra att befintligt bostadsbestånd nyttjas så effektivt som möjligt.

Familjelägenheter är ett sätt att motverka trångboddhet inom stadens bostadsbolag och testas i begränsad omfattning inom en fastighet i Björkhagen.

Läs mer om Duggregnet