Trygghet och trivsel

Vi vill skapa attraktiva bostadsmiljöer för våra hyresgäster. Miljöer som är trygga och intressanta och som bjuder in till både stillhet och aktivitet. Gårdarna ska också hålla över tid och vara lätta att sköta om.

Lekplats med rutschkana på innergård.

Vi planterar blommor, buskar och träd som genom att följa årstidsväxlingarna skapar stämning, till exempel vintergrönt, vårlökar och höstfärger. Vi ser också till att det finns bra och rätt belysning, både ur trygghets- och miljöperspektiv.

Alla vill ha rent och snyggt där de bor. För allas trivsel är det därför viktigt att du inte slänger skräp och fimpar från balkongen eller på gården. Skräp lockar till sig fåglar, råttor och andra skadedjur till gården, vilket skapar besvär för dig och dina grannar. Därför är det viktigt att du hjälper oss att hålla rent på gården och slänger skräp på anvisade platser.

Kontakta Kundcenter om du upptäcker skadedjur på gården, i allmänna utrymmen eller din lägenhet.