När strömmen går

Om strömmen går i din lägenhet har oftast jordfelsbrytaren eller en säkring slagit ifrån. Titta i elcentralen så ser du vad som har orsakat felet.

  • Felsök först
  • Byt gamla säkringar eller proppar
  • Äterståll automatsäkringar och jordfelsbrytare

Större elavbrott i städer är mycket ovanliga. Oftast beror strömavbrott på att en apparat är felkopplad eller en sladd är trasig. Då slår jordfelsbrytaren ifrån för att inte någon person ska få el i sig eller för att en elektrisk utrustning inte ska bli skadad.

Koppla först ur elapparaten

Koppla först ur apparaten eller lampan som du senast kopplade in. Återställ sedan jordfelsbrytaren och se om du hittar felet. Annars slår den ifrån igen och du får leta efter felet på nytt. Börja med att slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå sedan på säkringarna, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.

Överbelastat elsystem om strömbrytaren till automatsäkringen slår av

Om strömbrytaren till en automatsäkring har åkt ner är det med största säkerhet överbelastning i elsystemet. Kanske belastar till exempel en vattenkokare och en brödrost samma säkring. Testa då att slå av någon av apparaterna och fäll tillbaka vippknappen. Om du har en äldre variant, en så kallad smältsäkring, behöver du byta ut den mot en ny. 

Kontakta kundvärden om du inte hittar felet

Kontakta din kundvärd om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av.

Så här ser det ut

När strömmen går
Elcentralen sitter i regel i hallen, i kapprummet eller i klädkammaren. Om elen har gått så öppna luckan till elcentralen och kontrollera om det är jordfelsbrytaren eller någon av säkringarna som har slagit ifrån.

När strömmen går
Bredvid elcentralen finns en tavla med information om vilken del av lägenheten som belastar en viss säkring. På så vis kan du lokalisera felet. Där står även hur du ska felsöka om jordfelsbrytaren har slagit ifrån.

När strömmen går
Om jordfelsbrytaren har gått kan det till exempel vara en sladd som är trasig eller någon apparat som är felkopplad. Jordfelsbrytaren slår ifrån för att man inte ska få ström i sig. Testa först att slå på den igen, för det kan ha varit en tillfällig störning. I annat fall – följ instruktionerna som står på tavlan och testa säkring för säkring.

När strömmen går
Om en automatsäkring har slagit ifrån går det att se var i lägenheten felet har uppstått. Många gånger beror det på att för många saker är kopplade på samma säkring, eller att det är kortslutning i en sladd. Prova med att stänga av den apparat som du senaste satte på och fäll tillbaka knappen.