Fokus på din trygghet

19 oktober 2023 15:19

Svenska Bostäder jobbar varje dag för att du ska känna dig trygg i ditt bostadsområde och i din lägenhet.

Två kollegor på SB pratar med en ung hyresgäst.

Ronderingar och felanmälan

I vårt förebyggande trygghetsarbete ingår bland annat ronderingar i och mellan husen. Där undersöker vi att dörrar går i lås, att belysningen fungerar och ser till att snabbt åtgärda skador eller skadegörelse som till exempel klotter. Belysning är viktigt för trygghet. Vi arbetar året runt för att se till att belysning både inomhus i portar, källare och garage samt ute på våra gårdar och uteplatser fungerar. Om du hittar belysning som inte fungerar eller upplever att belysning skulle behövas på en plats, hör av dig till oss via felanmälan på Mina sidor.

Samverkan med Polisen och Trygga trappan

Upplever du mycket störningar kan du alltid ta hjälp av oss. Under kontorstid kan du ringa Kundcenter på telefonnummer 08-508 370 00, behöver du akut hjälp utanför kontorstid kontaktar du Störningsjouren på 08-658 11 60. Vid hot eller pågående brott ska du kontakta Polisen. Är det akut ring 112.

I samverkan med Polisen och fastighetsägarföreningarna pågår projektet Trygga trappan Stockholmsmodellen i några av våra fastigheter. Det innebär att vi gör det olagligt att hänga i våra portuppgångar om man inte bor där. Det är polisens resurser som styr var denna metod kan sättas in.

Vid vissa fastigheter och i våra centrum har vi kameraövervakning. För att vi som fastighetsägare ska få sätta upp en kamera i en fastighet måste det finnas ett klart och tydligt definierat berättigat intresse och ett tydligt ändamål. Det kan till exempel handla om att förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk eller komma till rätta med störningar. Det är alltid en avvägning mellan personlig integritet och behov av övervakning. Att montera en bevakningskamera är aldrig ett förstahandsalternativ utan kan komma i fråga först när andra alternativa åtgärder prövats.

Stockholm tillsammans

Svenska Bostäder är en del av Stockholms stad. Tillsammans genomför vi i staden en mängd åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten för alla Stockholmare. Du kan läsa mer om det här.

Vi samverkar också med stadsdelsförvaltningarna i alla våra områden. Vill du göra en orosanmälan kring en granne är det socialförvaltningen i stadsdelen som du ska kontakta. Vid misstanke om pågående brott ska du alltid kontakta Polisen.

Trygghetsvandringar i samverkan

Tillsammans med andra fastighetsägare där vi har hus samarbetar vi i fastighetsägarföreningar. Där genomför vi trygghetsvandringar där vi tillsammans med boende i området identifierar otrygga platser och sedan åtgärdar dem. Det kan handla om att skära ned växtlighet som hindrar fri sikt eller att förstärka belysning.

Vad gör Svenska Bostäder när något allvarligt händer?

Vid incidenter som till exempel en brand eller sprängning är Svenska Bostäder snabbt på plats. Vi samarbetar med bland annat räddningstjänst, polis och stadsdelsförvaltning som kan erbjuda olika former av stöd till drabbade hyresgäster. Om du har frågor eller känner dig orolig efter en händelse erbjuder Stockholms stad krisstöd via telefon.

Hit kan du vända dig:

Läs mer om vårt arbete och få tips på hur du själv kan bidra till en tryggare boendemiljö.

Trygghet och trivsel