Spackla hål i väggen

Väggarna har ofta spik- och borrhål efter tavlor, lampor och speglar. När du flyttar från din lägenhet är det ditt ansvar att återställa väggarna.

När en hyresgäst ska flytta kommer vi och besiktar lägenheten. Vi kontrollerar då att hyresgästen har spacklat igen alla hål i väggarna.

Spackelspaden gör susen

Med hjälp av en spackelspade och en tub med spackel fyller du snabbt igen hålen. Undvik att dra ut för mycket spackel på väggen runt omkring.

Undvik onödiga borrhål

Många gånger borrar man onödigt många hål när man flyttar in. Tänk noga efter innan du borrar och försök att måtta så noggrant som möjligt.

Så här spacklar du för ett hål

Spackla hål i väggen
När tavlor, hyllor och vägglampor är nedtagna inför en flytt finns det spik- och borrhål kvar. Hålen ska spacklas igen för att besiktningen ska bli godkänd.

Spackla hål i väggen
Om du har använt plastplugg ska du först ta bort dem innan du spacklar igen hålen. Ibland kan pluggarna sitta hårt. Prova då med att skruva in en skruv två varv och dra ut pluggen.

Spackla hål i väggen
Undvik att dra breda spår med spackelspaden. Det är själva hålet som ska fyllas igen. Försök att inte få allt för mycket spackel på väggen runt hålet.

Spackla hål i väggen
Ta bort överflödigt spackel med en våt svamp, innan spacklet har torkat. Fortsätt sedan på samma sätt med nästa hål.