Stockholmshyra

I maj 2019 kom Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder överens med Hyresgästföreningen region Stockholm om att införa Stockholmshyra. Stockholmshyra är ett nytt sätt att bestämma hyrorna, så kallad systematisk hyressättning.

Med Stockholmshyra får vi en systematisk tillämpning av det så kallade bruksvärdessystemet, det vill säga vi säkerställer att likvärdiga lägenheter har lika hyra.

I korthet innebär Stockholmshyra att de allmännyttiga bostadsbolagen och Hyresgästföreningen har en överenskommelse om hur olika egenskaper i boendet påverkar nivån på hyran.

Egenskaperna är:

  • storlek
  • antalet rum och kvadratmeter
  • lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte
  • standard på fastigheten. Om fastigheten är upprustad eller inte
  • läget och området
  • förvaltningskvalitet och service

Praktiska förberedelse pågår

Nu pågår praktiska förberedelser i bostadsbolagen inför ett genomförande. Bland annat kommer det verktyg som tagits fram att testas med verklig data för att få en bild av den framtida hyresstrukturen. Insamlad data ska säkras så att den är korrekt och möjlig att förvalta och uppdatera på ett bra sätt. I denna fas kommer bostadsbolagen att arbeta vidare internt. Därefter fortsätter förhandlingarna med hyresgästföreningen. Du kommer att få information i god tid om vad som gäller för just din lägenhet och din hyra.

Ett införande över sex år

Stockholmshyra kommer att införas under en period om sex år och innebär att lägenheter kan få antingen en oförändrad hyra eller en höjd hyra. Vi och Hyresgästföreningen är överens om att som mest kan en lägenhet få 250 kronor i höjd månadshyra per år under de sex år systemet införs, till följd av Stockholmshyra. Under införandet av Stockholmshyra kommer det även att precis som idag ske årliga hyresförhandlingar.

Klicka nedan för att se en film som förklarar Stockholmshyra på tre minuter.

Frågor och svar

KATEGORIER: Avtal Bostad Uthyrning

KATEGORIER: Avtal Bostad Uthyrning

KATEGORIER: Avtal Bostad Uthyrning

KATEGORIER: Avtal Bostad Uthyrning

KATEGORIER: Avtal Bostad Uthyrning