Vad gör jag om bilplatsen jag tecknat kontrakt för inte passar?

Du har möjlighet att makulera din bilplats inom 48 timmar om platsen du hyrt inte passar din bil. Kontakta vårt Kundcenter på telefon 08-508 370 00.