Kollektivhus

I ett kollektivhus har du din egen lägenhet, men också tillgång till gemensamma lokaler. När du bor i kollektivhus är det fördel om du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis matlagning och trädgårdsskötsel.

Alla hyresgäster i kollektivhuset är medlemmar i husets kollektivhusförening. De flesta föreningar vill att du som bor där ska vara intresserad av att engagera dig i det kollektiva boendet. Hur aktiva medlemmarna i föreningen är och förväntas vara varierar.

Vissa kollektivhusföreningar har egna webbplatser. Här är kollektivhuset Rios webbplats och här är kollektivhuset Fristads webbplats.

Alla våra lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen. Tackar du ja till en lägenhet i ett kollektivhus nollställs automatiskt din kötid hos Bostadsförmedlingen.

Frågor och svar

KATEGORIER: Kollektivhus