Lär dig mer om matavfall

26 september 2022 13:24

Visste du att 40 procent av det vi slänger i soporna skulle kunna sorteras som matavfall? Målet är att alla våra hyresgäster ska ges möjlighet att sortera matavfallet. Då kan det behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Men hur funkar det egentligen?

Flicka slänger en brun påse med matavfall i ett kärl.

I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen. Plast, bioplast, och majsstärkelsepåsar förstör rötningen så att vi inte får ut biogas och biogödsel. Den kan dessutom hamna i jorden på ekologiska jordbruk. Snittblommor är ofta kraftigt besprutade och har gifter på sig som inte heller ska ut på ekologiska jordbruk.

– Självklart är det alltid bäst att äta upp dina matrester men det du inte äter upp, som potatisskal och mögligt bröd, kan sorteras och bli till biogas och biogödsel. På Svenska Bostäder har idag 17 500 hushåll möjlighet att sortera sitt matavfall och under hösten rullar vi ut fler kärl i alla våra områden, säger Maria Löfholm, samordnare för hållbarhet.

Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften. Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad.