Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du kontaktar oss. Därför är det viktigt för oss att berätta vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi gör för att skydda dem.

För att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande som hyresvärd behöver vi samla in uppgifter om dig som enligt dataskyddsförordningen klassas som personuppgifter. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vid uthyrningen behöver vi också behandla finansiell information, till exempel löneuppgifter för att säkerställa att du kan betala din månadshyra.

Vi kan också behöva dina kontaktuppgifter för att informera dig om sådant som vi anser att du som hyresgäst hos oss bör känna till. Vår ambition är alltid att endast hantera de uppgifter som kundförhållandet kräver.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar din information

Ta gärna del av Svenska Bostäders policy för hantering av personuppgifter

Vill du veta vilka uppgifter vi behandlar om dig?

Du har rätt att få en bekräftelse på de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Frågor och svar