Integrationsprojekt

Alla medarbetare och chefer på Svenska Bostäder kan bli mentor för en nyanländ stockholmare eller personer som flyttat hit från andra länder.

Stockholmsmentor är en del av Integrationspakten där staden och näringslivet tillsammans skapar möjligheter för fler stockholmare att etablera sig på arbetsmarknaden och samtidigt möta näringslivets efterfrågan på arbetskraft.

Du kan vara Stockholmsmentor genom att dela med dig av din erfarenhet, kompetens och branschkännedom för att hjälpa till att korta din adepts väg till arbete eller studier. På så sätt underlättar du för adeptens möjligheter att snabbare komma in i vårt samhälle.

Att komma närmare en person genom samtal ger dig även tillfälle att utvecklas personligen och att få en större inblick i hur det är att vara ny i vår stad och i vårt land.