Byt säkring

Proppskåpet innehåller säkringar som skyddar elsystemet från överbelastning. Om du till exempel kör flera elapparater samtidigt kan en säkring gå sönder och strömmen bryts. Då ska du koppla ur apparaterna och byta den trasiga säkringen.

  • Felsök först
  • Byt gamla säkringar eller proppar
  • Återställ automatsäkringar och jordfelsbrytare

Om du har en äldre variant av säkring, en så kallad smältsäkring/propp, behöver du byta ut den mot en ny. Det är lätt att se vilken säkring som är trasig. Då lossnar nämligen den lilla färgpricken i änden. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren.

OBS! Försök aldrig laga trasiga säkringar – det kan leda till överbelastning med brand som följd!

Byt säkring

Automatsäkringar i nya hus

Om du bor i ett nytt eller nyrenoverat hus har din lägenhet automatsäkringar. Även där bryts strömmen om du överbelastar elsystemet, men säkringen går inte sönder. Hitta och åtgärda orsaken till överbelastningen. Återställ sedan säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner.

Jordfelsbrytare

Många lägenheter har en jordfelsbrytare. Om någonting är fel i elsystemet stänger den av strömmen. Dra då ur kontakten till den apparat som du nyss kopplat in. Återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner.