Samråd vid ombyggnad

En ombyggnad sker alltid i flera steg. Tidigt i processen vill vi samråda med hyresgästerna. Därför startar vi en samrådsgrupp redan vid första informationsträffen.

Först undersöker Svenska Bostäder husets skick och tekniska installationer. Specialister besiktigar huset och några lägenheter. Vi tar fram åtgärdslistan BAS för de åtgärder som måste åtgärdas för att huset ska vara ett bra boende under minst 40 år till.

Vi informerar om planerna på ett möte

Drygt ett år före ombyggnaden av en fastighet kallar vi samtliga berörda hyresgäster till ett informationsmöte. Då presenterar vi ombyggnads- och tidplaner, evakuering, preliminär ny hyra och ersättningar. På informationsmötet är du välkommen att ställa frågor.

Samrådsgruppen tar fram en åtgärdslista

På informationsmötet väljs 3–6 boende som representanter för hyresgästerna i fastigheten. Hyresgästrepresentanterna tar in synpunkter och håller kontakten med övriga hyresgäster. I samrådsgruppen ingår personal från Svenska Bostäder och ibland en representant från Hyresgästföreningen.

Samrådsgruppen tar fram en åtgärdslista. I den kan fler upprustningsåtgärder ingå än de nödvändiga åtgärderna enligt åtgärdslistan BAS. När samrådsgruppen har fattat beslut om den utökade åtgärdslistan ska den godkännas av varje hyresgäst.

Det här kan samrådsgruppen diskutera:

  • allmänna utrymmen
  • gårdar
  • individuella val för lägenheter
  • eventuella förändringar av planlösningar.

Du får göra egna val

Vid en ombyggnad gör du också egna val som färg, tapet, kakel, klinker och ibland badkar/dusch och handdukstork. Ombyggnadskoordinatorn kontaktar dig för att berätta om vilka val som du kan göra och tar emot dina beställningar. Ombyggnadskoordinatorn hjälper till under ombyggnadstiden och löser eventuella problem.

Ny hyra efter upprustning

Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder förhandlar fram den nya hyran. Lägenheternas bruksvärde efter ombyggnaden ligger till grund för hyresförhandlingen. Har du gjort egna tillval påverkar det också din nya hyra.