Vår rekryteringsprocess

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta hos oss! Här nedan kan du läsa om hur vi kommer att hantera din ansökan. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess i samtliga rekryteringar.

Två kollegor samtalar varav den ena tittar in i kameran.

1. Ansökan

Ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem och i din ansökan önskar vi att du bifogar ditt CV. Ibland kan du få svara på urvalsfrågor. Du behöver inte skicka med något personligt brev.

2. Urval

Inkomna ansökningar hanteras löpande. Vi tittar på din tidigare erfarenhet och hur din profil stämmer överens med de krav som ställs på den aktuella tjänsten.
De kandidater som bäst matchar de krav som vi ställer i annonsen är dem som vi kallar till en intervju.

Vi återkommer till kandidater som ej matchar kravprofiler löpande under processens gång.

3. Första intervjun

Vid en första intervju träffar du rekryterande chef och förmodligen kommer även en medarbetare vara med. Vi ber dig ta med ID samt intyg/betyg som styrker ditt CV.

4. Tester/intervju 2

Blir du kallad till en andra intervju kommer du inför mötet få genomföra tester. Det är personlighets- beteende- och/eller kapacitetstest beroende på vilken tjänst du söker.

Under intervju 2 kommer du träffa en HR-partner/HR-administratör som återkopplar testerna samt kan ha kompletterande frågor.

Vi håller dig underrättad om hur processen går och hur vi väljer att gå vidare.

5. Referenser

Nästa steg är referenstagning. Vi använder oss av digital referenstagning för att effektivisera processen både för dig och dina referenter. Vi kommer be dig om minst två referenter, varav minst en tidigare chef.

6. Beslut om anställning

Utifrån intervjuer, tester och referenstagning väljer vi slutkandidat som erbjuds anställning.

Chefstillsättningar sker alltid i samverkan med fackliga organisationer

7. Onboarding

Vi börjar planera för din onboarding och ser fram emot att du börjar arbeta hos oss!