Utbildning

För oss på Svenska Bostäder innebär likabehandling att skapa en motiverande arbetsmiljö och synliggöra samband mellan frågor kring inkludering, samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar.

Vi erbjuder samtliga anställda en likabehandlingsutbildning under arbetstagarens första anställningsår. Då diskuteras ämnen som likabehandling, diskriminering, attityder och härskartekniker.

Alla medarbetare på Svenska Bostäder genomgår även Stadens jämställdhetsutbildning.