Styrelse

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad. Detta är Svenska Bostäders styrelse för mandatperioden 2019-2023.

Dennis Wedin
Dennis Wedin (M)
Ordförande
Clara Lindblom
Clara Lindblom (V)
Vice Ordförande
Emilie Fors
Emilie Fors (L)
Ledamot
Karin Blomstrand
Karin Blomstrand (M)
Ledamot
Ragnar von Malmborg
Ragnar von Malmborg (MP)
Ledamot
Alexander Ojanne
Alexander Ojanne (S)
Ledamot
Göran Dahlstrand
Göran Dahlstrand (S)
Ledamot
Johan Krafve
Johan Krafve (M)
Suppleant
Karin  Hanqvist
Karin Hanqvist (S)
Suppleant
Ragnhild Elfsö
Ragnhild Elfsö (C)
Suppleant
Henrietta Thyresson Stenqvist
Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
Suppleant
Emil Adén
Emil Adén (S)
Suppleant
Carolin Evander
Carolin Evander (V)
Suppleant
Burhan Yildiz
Burhan Yildiz (L)
Suppleant

Personalrepresentanter

Pia Lundin (Vision)
Pia Lundin (Vision)
Ledamot
Curt Öhrström
Curt Öhrström (Fastighetsklubben)
Ledamot
Joseph Dülger
Joseph Dülger (SACO-klubben)
Suppleant
Kai Cseresnyés
Kai Cseresnyés (Fastighetsklubben)
Suppleant