Styrelse

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad. Detta är Svenska Bostäders styrelse för mandatperioden 2023-2027.

Clara Lindblom
Clara Lindblom (V)
Ordförande
Peter Jönsson
Peter Jönsson (M)
Vice ordförande
Johan Heinonen
Johan Heinonen (S)
Ledamot
Karin  Hanqvist
Karin Hanqvist (S)
Ledamot
Martin Sahlin
Martin Sahlin (MP)
Ledamot
Jonas Nilsson
Jonas Nilsson (M)
Ledamot
Johanna Elgenius
Johanna Elgenius (L)
Ledamot
Abdiaziz Serar
Abdiaziz Serar (S)
Suppleant
Emilia Winberg
Emilia Winberg (S)
Suppleant
Anton Jägare
Anton Jägare (S)
Suppleant
Mohamed Nuur Bashir Abdi
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
Suppleant
Kristiina Katajikko
Kristiina Katajikko (M)
Suppleant
Patrik Ståhlgren
Patrik Ståhlgren (C)
Suppleant
Jan-Eric Lundqvist
Jan-Eric Lundqvist (KD)
Suppleant

Personalrepresentanter

Renée Fischer Engström
Renée Fischer Engström (Vision)
Ledamot
Carl Henrik Gratte
Carl Henrik Gratte (SACO-klubben)
Suppleant

Styrelsehandlingar

Här hittar du föredragningslistor och protokoll från styrelsesammanträden i Svenska Bostäder AB och dotterbolaget Stadsholmen AB. Vi publicerar detta på eDok Meetings.

Bolagsstyrning

Svenska Bostäder styrs av regler i kommunallagen och aktiebolagslagen. Läs mer om vår Bolagsstyrning