Styrelse

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad. Detta är Svenska Bostäders styrelse för mandatperioden 2019-2023.

Clara Lindblom
Clara Lindblom (V)
Ordförande
Dennis Wedin
Dennis Wedin (M)
Vice ordförande
Emilie Fors
Emilie Fors (L)
Ledamot
Karin Blomstrand
Karin Blomstrand (M)
Ledamot
Ragnar von Malmborg
Ragnar von Malmborg (MP)
Ledamot
Johan Heinonen
Johan Heinonen (S)
Ledamot
Göran Dahlstrand
Göran Dahlstrand (S)
Ledamot
Johan Hjelmstrand
Johan Hjelmstrand (M)
Suppleant
Karin  Hanqvist
Karin Hanqvist (S)
Suppleant
Ragnhild Elfsö
Ragnhild Elfsö (C)
Suppleant
Kersti Berggren
Kersti Berggren (MP)
Suppleant
Emil Adén
Emil Adén (S)
Suppleant
Carolin Evander
Carolin Evander (V)
Suppleant
Johanna Elgenius
Johanna Elgenius (L)
Suppleant

Personalrepresentanter

Renée Fischer Engström
Renée Fischer Engström (Vision)
Ledamot
Kai Cseresnyés
Kai Cseresnyés (Fastighetsklubben)
Ledamot
Anders Johansson
Anders Johansson (Fastighetsklubben)
Suppleant
Carl Henrik Gratte
Carl Henrik Gratte (SACO-klubben)
Suppleant

Styrelsehandlingar

Här hittar du föredragningslistor och protokoll från styrelsesammanträden i Svenska Bostäder AB och dotterbolaget Stadsholmen AB. Vi publicerar detta på eDok Meetings.

Bolagsstyrning

Svenska Bostäder styrs av regler i kommunallagen och aktiebolagslagen. Läs mer om vår Bolagsstyrning