Lokalhyra och betalning

Betala lokalhyran kvartalsvis i förskott om vi inte avtalat något annat. Hyreslagen säger att hyra och tillhörande avgifter betalas senast sista vardagen före varje nytt kvartals början.

Du kan betala till oss på flera olika sätt. Det bästa och mest miljövänliga alternativet är med e-faktura eller e-postfaktura.

E-faktura

Om du väljer e-faktura får du hyresavin elektroniskt till din internetbank. Anmäl att du vill ha e-faktura hos din internetbank. Kontakta din bank om du har frågor.

E-faktura börjar gälla from nästkommande avisering

E-postfaktura 

E-postfaktura är detsamma som vanlig faktura, med skillnaden att den skickas direkt till din e-postadress som ett bifogat PDF-dokument. Mejla din ansökan till lokaler@svenskabostader.se

E-postfaktura börja gälla from nästkommande avisering.

Autogiro

Om du väljer autogiro dras hyran varje kvartal automatiskt från ditt bankkonto. Anmälan gör du via din internetbank. Leta fram Autogiro och sök fram Svenska Bostäder och följ instruktionerna.

Du ser på din hyresavi när autogirot börjar gälla, det framgår ”Makulerad” längst ned på inbetalningstalongen. Autogiroavin skickas inte ut varje månad utan endast när det sker förändring av hyresbeloppet eller vi har med information på hyresavin.

Internet

Du kan också betala hyran på Internet till Svenska Bostäders plusgiro eller bankgiro. Ange alltid OCR-numret som finns på inbetalningskortet. Det hittar du också när du loggar in under Dina hyresavier. Vi behöver numret för att se att betalningen kommer från dig.

Plusgiro: 81 90 01-9
Bankgiro: 577-4039

Hur betalar jag min hyra från utlandet?

Är du utomlands och ska betala in hyran till vårt plusgirokonto 819001-9? Då behöver du utöver ett OCR-nummer även uppge IBAN-nummer och BIC-kod.

IBAN-nummer: SE1295000099602608190019
IBAN står för International Bank Account Number. Det skapades för att underlätta transaktioner mellan EU/ESS-länder och göra dem säkrare och snabbare.

BIC-kod: NDEASESS
BIC står för Business Identifier Code (även Bank Identifier Code) och är den kod som används tillsammans med ett IBAN nummer vid internationella betalningar.

Dina hyresavier på Mina sidor

Den här sidan är till för dig som hyresgäst. Logga in på Mina sidor med ditt avtalsnummer och lösenord eller med mobilt BankID. Kontakta Kundcenter om du inte kommer in.