Lokalhyra och betalning

Betala lokalhyran kvartalsvis i förskott om vi inte avtalat något annat. Hyreslagen säger att hyra och tillhörande avgifter betalas senast sista vardagen före varje nytt kvartals början.

Du kan betala till oss på flera olika sätt. Det bästa och mest miljövänliga alternativet är med e-faktura.

E-faktura

Om du väljer e-faktura får du hyresavin elektroniskt till din internetbank. Anmäl att du vill ha e-faktura hos din internetbank. Kontakta din bank om du har frågor.

E-postfaktura – bäst för miljön

E-postfaktura är detsamma som vanlig faktura, med skillnaden att den skickas direkt till din e-postadress som ett bifogat PDF-dokument. Mejla din ansökan tillsammans med ditt organisationsnummer till lokaler@svenskabostader.se.

Autogiro

Om du väljer autogiro dras hyran varje kvartal automatiskt från ditt bankkonto. Anmälan görs via din internetbank. Sök efter Svenska Bostäder och följ instruktionerna.

När autogirot börjar gälla står det ”Makulerad” längst ned på inbetalningstalongen. Autogiroavin skickas inte ut varje månad utan endast när det sker förändring av hyresbeloppet eller när vi har information på hyresavin.

Betala via din bank

Du kan också betala hyran via din bank till Svenska Bostäders plusgiro eller bankgiro. Ange alltid OCR-numret som finns på inbetalningskortet. Det hittar du också när du loggar in under Dina hyresavier. Vi behöver numret för att se att betalningen kommer från dig.

Plusgiro: 81 90 01-9
Bankgiro: 577-4039

Mina sidor

På Mina sidor hittar du dina hyresavier. Logga in med ditt organisationsnummer och lösenord eller BankID.