Innerstaden

Stockholms innerstad är idag den centrala delen av Stockholms kommun. Här finns sedan lång tid tillbaka huvuddelen av Sveriges parlamentariska och politiska institutioner samt mycket av landets finans- och bankindustri. Det var även i innerstaden som Svenska Bostäder hade sitt första kontor på Kungsgatan, fram till 1955 då det omlokaliserades till då nybyggda lokaler i Vällingby. Det dröjde sedan till 1962 innan Svenska Bostäders första fastigheter förvärvades i innerstaden.

Begreppet ”Innerstaden”, eller ”inre staden” som det kallades förr i tiden har förändrats i och med stadens expansion över tiden. På medeltiden ansågs området innanför stadsmurarna på Stadsholmen vara det centrala. Under stormaktstiden skiftade detta till att även inkludera Gamla Stan, Norrmalm och Södermalm. Innerstaden bestod på den tiden till störst del av malmgårdar med lantliga hus och betecknades oftast som ”områden utanför stadskärnan”.

Dessa gårdar började sedan på 1800-talet bebyggas med flerfamiljshus i sten istället för de lantliga husen och den stenstad som vi idag känner igen som ”innerstaden” tog sin form. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1960-talet.
  • under 1960-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.