Johanneshov

Under våren 1995 inledde Svenska Bostäder ett utvecklingsprojekt i på Etsarvägen i området för att prova nya lösningar i bostadsbyggandet. Nytänkandet var att hyresgästerna själva tillsammans med arkitekten innan byggstarten planerade sina lägenheter i fråga om planlösning och val av material. Huset byggdes i nio våningar och fick 20 lägenheter.

Svenska Bostäder äger och förvaltar två fastigheter i området, bland annat på Blåsutvägen. Båda fastigheterna uppfördes 1946.

Husen runt Blåsutvägen var bland de första som byggdes i Johanneshov. De slutgiltiga planerna för Johanneshov fastställdes 1939, och de första husen började byggas öster om Nynäsvägen ett par år in på 1940-talet. Allmännyttan stod då bara för en liten del av de bostadshus som uppfördes.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1990-talet.
  • under 1990-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.