CAD-regler

Här hittar du Svenska Bostäders dokument och kontrollprogram för entreprenörer som ska leverera DWG-filer (CAD-ritningar).

Cadanvisningar version 1.5 2017

I Anvisningar för Cad och hantering av digitala handlingar beskrivs vilka krav Svenska Bostäder ställer på digitala handlingar och ritningar. 

Ritningsstämplar med flera i DWG-format

DWG-kontrollanten inklusive instruktioner

DWG-kontrollanten används för att söka efter avvikelser gentemot Cad-manualen.