CAD-regler

Här hittar du Svenska Bostäders dokument och kontrollprogram för entreprenörer som ska leverera DWG-filer (CAD-ritningar).

Cadanvisningar version 1.5 2017

I Anvisningar för Cad och hantering av digitala handlingar beskrivs vilka krav Svenska Bostäder ställer på digitala handlingar och ritningar. (bil 2 mall - Cadsamordningsmöte 1, separat i word-format)

Ritningsstämplar m.fl. i dwg format

DWG-kontrollanten (inkl instruktioner):

DWG kontrollanten används för att söka efter avvikelser gentemot Cad manualen.