Varmare inomhus

Svenska Bostäder strävar efter att leverera mellan 20 och 21 grader i lägenheterna under vintersäsongen. Den lägre gränsen 20 grader är vald med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens riktlinjer om temperaturer inomhus och den övre gränsen har valts av miljöskäl.

När sommaren är slut sjunker även temperaturen inomhus. På hösten kan skillnaden mellan dagtid och nattetid vara uppemot 15 grader utomhus, med frost på morgonen och solsken på eftermiddagen. Det gör att värmesystemet i huset inte hinner anpassa sig.

Hur funkar det?

Vi har sensorer i alla våra hus som mäter rumstemperaturen i ett urval av lägenheterna. Värdena från dessa lägenheter sammanställs med utomhustemperaturen och styr sen hur varma elementen är. Det här sker helt automatiskt och påverkas lite extra nu av att temperaturen utomhus skiftar så mycket.

Värmesystemet behöver därför tid på sig för att ställa om och värma upp hela huset. När det väl är reglerat strävar vi efter att leverera mellan 20 och 21 grader i lägenheterna under vinterhalvåret. Den lägre gränsen är vald med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inomhus och den övre gränsen har valts av miljöskäl.

Tips för bra inomhustemperatur

Om termometern visar 20 grader eller mer är temperaturen i din lägenhet rätt. Om du ändå upplever att det känns kallt trots att du klär på dig mer, följ då våra tips.

  • Ställ möbler en bit ifrån elementen och undvik gardiner som hänger ner över dem. Runt elementen ska luften kunna röra sig fritt, så att värmen sprids till resten av lägenheten.
  • Vädra snabbt när det är kallt ute, max fem minuter. Annars kan temperaturen i din lägenhet sjunka.
  • Använd bara spisfläkten när du lagar mat. Om fläkten står på i onödan dras värmen ur lägenheten och ersätts med kall luft som kyler lägenheten.
  • Rengör ventiler. I en del hus finns synliga tilluftsventiler. De kan sitta vid fönstret eller inne i lägenheten. I tilluftsventilerna kommer frisk luft in. Vrid inte på dem och täpp inte till dem.

Är det ändå kallt?

Om du upplever att det är kallt trots att du följer råden ovan kan du mäta temperaturen. Mät mitt i rummet på drygt en halvmeters höjd från golvet. Visar temperaturen under 20 grader flera dagar i rad är du välkommen att kontakta oss.

Logga in på Mina sidor och gör en felanmälan eller ring Kundcenter 08-508 370 00. Då kommer en kundvärd hem till dig och undersöker vad som är fel.

Tänk på att kalla element inte behöver betyda att det är något fel. När temperaturen i lägenheten är 20 grader eller mer blir elementen kalla.

Miljöpåverkan

För varje grad vi ökar temperaturen i lägenheterna ökar energiförbrukningen med 5 procent och det bidrar till negativ klimatpåverkan. I figuren nedan kan du se vad en temperaturhöjning med en grad i alla Svenska Bostäders lägenheter motsvarar i energiförbrukning på ett år.

Frågor och svar

KATEGORIER: Temperatur Vinter

KATEGORIER: Temperatur Höst