Vår historia

Svenska Bostäder har byggt bostäder åt Stockholms invånare sedan 1940-talet. Bostäderna har blivit modernare, större och miljöanpassade. I början av förra seklet var bostadsförhållandena i Stockholm förskräckliga – det var faktiskt bara en huvudstad i Europa där det var värre: Helsingfors. Stockholmarna bodde trångt, dyrt och ofta utan bekvämligheter som rinnande vatten, toalett och centralvärme.

Bra bostäder åt stockholmarna

I mitten av 1940-talet infördes en ny bostadspolitik i Sverige. Syftet var att bygga ”goda bostäder åt alla”. Moderna, rymliga bostäder till rimlig hyra. Staten tog den finansiella risken, medan kommunerna fick i uppdrag att genom kommunala bostadsbolag sätta igång byggandet. Ett sådant bolag var Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder har sedan det bildades byggt över 50 000 lägenheter i Stockholm och några av grannkommunerna. Som mest över flera tusen lägenheter per år.

De kommunala bostadsbolagens uppdrag i bostadspolitiken är inte detsamma idag som på 1940-talet. Men fortfarande spelar Svenska Bostäder en stor och viktig roll för stockholmarnas möjligheter till ett bra boende.

Allt sedan Svenska Bostäder bildades har bostadsbyggandet dokumenterats med mängder av fotografier. Här visar vi en del av dem, och berättar också om bostadsområdenas historia. Vissa områden har vi valt att skildra mer ingående än andra. Här finns också artiklar om händelser och skeenden som spelat stor roll för Svenska Bostäder, till exempel arbetet med bra boende för äldre och den konstnärliga utsmyckningen i bostadsområdena. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 2010-talet.
  • under 2010-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.