Vad räknas som grovavfall?

Exempel på grovavfall kan vara uttjänta kontorsmöbler, gamla datorer och telefoner, restaurang- och cafésopor, trasigt porslin och andra överblivna och/eller trasiga saker från din verksamhet. Du ansvarar själv för att forsla bort den här typen av avfall från din verksamhet och se till att det slängs på rätt plats.