Var kan jag som lokalhyresgäst slänga sopor och avfall?

Som lokalhyresgäst hos oss ska du slänga dina hushållssopor på den plats som vi har anvisat dig. Avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera.

Mer information om avfall och återvinning finns på Stockholm Vatten och Avfall.