Vad räknas som hushållssopor?

Till hushållssopor räknas exempelvis små mängder matavfall, kaffefilter, kuvert och mindre pappersskräp.