Vad gör jag om det börjar brinna?

Brinner det i din egen lägenhet?

Ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

Släck aldrig en brinnande spis med vatten

Börjar det brinna på spisen kan du kväva elden med ett lock eller en brandfilt. Använd aldrig vatten för att släcka brinnande fett.

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt?

Stanna kvar i din lägenhet och stäng alla dörrar och fönster. Din lägenhet kan stå emot brand och rök i 30-60 minuter.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. De hjälper dig ut.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Röken är livsfarlig och dödar snabbt.