Vad kan jag göra för att undvika en brand?

  • Kontrollera att din brandvarnare fungerar.
  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt och släck dem när du lämnar rummet.
  • Tänd inte ljus nära gardiner, möbler och annat som kan fatta eld.
  • Rengör fläktfiltret regelbundet.
  • Ha för vana att kontrollera att spis, ugn, strykjärn och andra elektroniska apparater är avstängda när du ska sova eller gå hemifrån.
  • Lämna aldrig cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat i entréer, trapphus och förrådsgångar. Vid en eventuell brand ska det vara lätt att ta sig ut och lätt för brandmännen att ta sig in.