När kommer ni skotta bort snön?

På gårdarna är det Svenska Bostäders entreprenörer som röjer snö med maskin och skottar för hand. Vid snöfall tar det minst 10 timmar innan maskinerna och snöskottarna hinner runt till alla områden. Vi snöröjer och halkbekämpar både på vardagar och helgdagar, tidigt som sent på dygnet.

Snöröjning och halkbekämpning på vägar utförs både vardagar och helgdagar av Stockholms stads trafikkontor för att uttrycknings- och snöröjningsfordon ska kunna komma fram obehindrat.  Här kan du läsa mer om stadens arbete med snöröjning.