Vad har ni för rutiner gällande halka?

På vintern gör vi kontroller av gångvägar och entréer varje dag, även på kvällar och helger. Vi halkbekämpar med sand. Kontakta oss via Mina sidor med synpunkter om snöröjning och halkbekämpning.