Vad påverkar snöröjningen?

Varje snöfall är unikt. Varje snöröjning ser annorlunda ut beroende på vilken typ av snö som fallit, hur vädret varit innan och efter snöfallet, vilken tid det är på dygnet och så vidare. Olika förutsättningar gör att arbetet med snöröjningen kan ta kortare eller längre tid.

Arbetet underlättas och går fortare om vi får hjälp av dig. Du kan till exempel se till att inte parkera på gårdarna, respektera parkeringsbestämmelser och lämna företräde till arbetsfordon.