Vad får våra hyresgäster att använda bilpool?

Vi vill göra det enklare för våra hyresgäster att ta sig fram på andra sätt än med en privatägd bil. Då behöver vi först förstå behovet och önskemålen från deras perspektiv.

En röd elbil laddas.

Därför deltar vi nu i ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att utveckla, implementera och utvärdera beteendeförändrande lösningar. Syftet är att undersöka vilka lösningar som mest effektivt kan bidra till att öka nyttjandet av bilpooler, vilket i förlängningen bör leda till ett minskat behov av privatägda bilar.

Projektet står ut i mängden eftersom det undersöker de bakomliggande orsakerna kring personers benägenhet och möjlighet att ändra sitt beteende kopplat till att dela fordon. Delningsfordon är ett sätt att bidra till omställningen för en mer hållbar och effektiv användning av transportsystemet och bidrar till stadens mål om att minska utsläppen från stadens trafik. Dessutom kan ökat delande av bilar leda till att vi frigör parkeringsytor till andra funktioner i staden, såsom bostäder, grönytor eller gemensamma gårdar.

Vi gör det tillsammans

Vi deltar i huvudsak i de inledande delarna av projektet genom att tillsammans med våra hyresgäster bidra till att identifiera vilka centrala faktorer som avgör deras användning av delade mobilitetslösningar.

Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Nordic Behaviour Group, OKQ8, 2030 sekretariatet, AB Bostaden, Bostadsaktiebolaget Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Helsingborgshem, Mölndalsbostäder och oss på Svenska Bostäder.

Läs mer om projektet