Aktiva åtgärder för att fler ska kunna bo bra

Svenska Bostäder och Kungliga Tekniska Högskolan fick sommaren 2023 beviljat forskningsmedel från det statliga forskningsrådet Formas för ett treårigt innovationsprojekt. Projektet utreder hur rörligheten på bostadsmarknaden kan öka, för att fler ska kunna bo i en hyresbostad som uppfyller deras nuvarande bostadsbehov.

Farfar gungar sitt barnbarn på gården.

Som kommunalt bostadsbolag har vi ett ansvar att ständigt bidra till en stad som alla har råd att bo och leva i. Detta är ett av flera sätt som vi aktivt jobbar med det. Varje dag, året runt.

En del äldre upplever att det är krångligt att flytta så de väljer att bo kvar, trots att bostaden inte längre möter deras behov. De kanske saknar hiss eller bor för stort. Inom projektet kommer Svenska Bostäder att försöka hjälpa en utvald målgrupp hyresgäster med att hitta en lägenhet som möter deras behov. Målgruppen bjuds in att delta i ett av två utvalda tester under våren 2024. 

Vi skickar ut en inbjudan till alla våra hyresgäster som

  • är 65 år eller äldre
  • bor i minst fyra rum och kök
  • har varit hyresgäst hos oss i minst 5 år

De hyresgäster som uppfyller alla kriterier får information från oss om projektet och en önskelista att fylla i om hur deras bostadsbehov kan mötas. 

I erbjudandet ingår endast lägenheter som är 3 rum och kök eller mindre, max 75 kvadratmeter, i ett hus som har hiss, eller en lägenhet som ligger på bottenplan. På så sätt får hyresgästen bo kvar hos oss, stöd med sin flytt och täcker sina behov. När de flyttar frigörs stora lägenheter som i förlängningen bidrar till att motverka trångboddhet i Stockholm.

Första testet

I det första testet får hyresgästerna posta sina önskemål till oss. När vi hittar en lägenhet som passar deras behov kommer de att få ett bostadserbjudande direkt via Svenska Bostäder. Erbjudandet skickas ut i slutet av februari 2024.

Andra testet

I det andra testet får hyresgästerna stöd att hitta en ny bostad via den interna bostadskön hos Bostadsförmedlingen. När en lägenhet som matchar deras önskemål blir ledig så kontaktar Svenska Bostäder den hyresgästen. Erbjudandet skickas ut i slutet av april 2024.

Frågor och svar