Svenska Bostäders Kvalitetsutmärkelse

22 januari 2024 15:38

Svenska Bostäder och Stadsholmen har tillsammans 300 engagerade medarbetare. Varje år brukar vi nominera några som utmärkt sig lite extra. Vem har varit extra modig och vågat testa nya saker? Vem har kommit med en förbättring som underlättat arbetet? Vem har visat på stort engagemang och en positiv inställning?

Årets utmärkelse

Svenska Bostäder och Stadsholmen har tillsammans 300 engagerade medarbetare. Varje år brukar vi nominera några som utmärkt sig lite extra. Vem har varit extra modig och vågat testa nya saker? Vem har kommit med en förbättring som underlättat arbetet? Vem har visat på stort engagemang och en positiv inställning?

Här är vinnarna 2023

Årets förbättring: Martina Björk

Årets förbättring640.png

Martina Björk är projektledare för Qlik och tillsammans med resten av projektgruppen vinner hon årets förbättring. Apparna i Qlik hjälper oss att följa upp verksamhet och ekonomi på ett mer åskådligt sätt.

Årets mod: Våra områdeschefer

Årets mod.png

Våra 15 områdeschefer vinner årets mod eftersom de vågar prova nya arbetssätt och uppmuntrar andra att göra detsamma.  

 

Årets engagemang: Kathrin GutzeitÅrets engagemang.png

 

Kathrin vinner årets engagemang eftersom hon är en positiv kraft med många konstruktiva idéer och förslag för Stadsholmens utveckling.  Hon har varit drivande i att Stadsholmen har införskaffat en lådcykel och på eget initiativ medverkar hon i olika event och sammanhang för att stolt visa upp Stadsholmen för Stockholms invånare och politiker.

Årets hemokrat: Bo Strömvall
Årets hemokrat.png

Bosse är årets hemokrat för sitt inspirerande arbete med boinflytande. Han uppmuntrar hyresgäster att göra sina röster hörda och ser till att deras idéer blir till verklighet. Under året har han särskilt lyft våra äldre hyresgästers behov och det har lett till både en boulebana och tillgänglighetsinventeringar.

Läs mer om vad vi menar med hemokrati